Oferta

Nasze biuro oferuje Państwu w zależności
od formy prowadzanej działalności gospodarczej następujące usługi:

Prowadzenie ksiąg handlowych

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów

Prowadzenie ewidencji dla podatników ryczałtowych